Technik Hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu 422402​​ Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej.

Opis zawodu

Kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik hotelarstwa są:​​

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w tym:
 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, 
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji, w tym: 
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji;
 • Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:​
 • określać podstawowe umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu hotelarza;​
 • klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe;​
 • posługiwać się podstawową terminologią z zakresu hotelarstwa i turystyki;​
 • klasyfikować usługi hotelarskie;​
 • rozróżniać jednostki mieszkalne oraz ich wyposażenie;​
 • wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych;​
 • przygotowywać jednostki mieszkalne dla gości hotelowych;​
 • przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;​
 • przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gościa;​
 • użytkować sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych;​
 • oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;​
 • obsługiwać seminaria/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;​
 • realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe;​

Course Content

Expand All

About the Instructors

Reviews

There are no reviews yet. Be the first to review.