Omówienie relacji: Hotel – Instytucje z otoczenia hotelarskiego