Zasady etyczne: Tajemnica zawodowa

Prywatność w hotelu”

“Tajemnica hotelowa, jak tajemnica spowiedzi”