Popyt

Czym jest popyt? 🤔 Omawiamy prawo popytu, krzywą popytu i równowagę rynkową 🤓