Test zawiera 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania Prawda/Fałsz. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik kursu otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie uzyskać można 18 punktów. Test zalicza uczestnik, który otrzyma minimalnie 80% prawidłowych odpowiedzi.