Test zawiera 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik kursu otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie uzyskać można 20 punktów.