Archiwa

No archives to show.

Kategorie

  • No categories

Rozpocznij kurs

Watch NowHotel employees – graphically
Watch NowSavoir vivre w hotelarstwie
Instrukcje dla użytkowników

Nowa platforma edukacyjna upemi.edu.pl wspierająca realizację praktyk zawodowych

User manual

A new educational platform upemi.edu.pl supporting the implementation of apprenticeships

Realizacja projektu

"Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa w hotelarstwie"

Przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ma za zadanie podnieść poziom kształcenia zawodowego na kierunku technik hotelarstwa dzięki opracowaniu i udostępnieniu w ramach otwartych zasobów edukacyjnych kursu zawodowego oraz jego wdrożeniu w działalności edukacyjnej Partnerów i pozostałych uczestniczących w projekcie Instytucji. 

Umiędzynarodowianie

Projekt ma także podnieść poziom umiędzynaradawiania organizacji biorących udział w projekcie i zbudować potencjał do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych i krajowych w obszarze edukacji.

Materiały szkoleniowe

Przygotowane będą w różnych formach (prezentację, artykuły, słowniki, testy, materiały video) na platformie internetowej, która w sposób zautomatyzowany pozwoli na przejście kursu i certyfikację uczestnika

Międzynarodowe wdrożenie

W ramach procesu wdrażania wsparcie uzyska minimum 20 uczniów oraz 3 nauczycieli w Polsce oraz 20 uczniów w Grecji a także 8 pracowników Instytucji zaangażowanych w realizację założeń projektu.

Projekt numer 2021-2-PL01-KA210-VET-000051252 „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa w hotelarstwie” przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Suma dofinansowania: 60 000,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r.-30.04.2023 r.Realizatorzy projektu

Lider projektu

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Partner krajowy

Fundacja Promocji Kształcenia

Partner zagraniczny

OLYMPUS EDUCATION SERVICES

Członkowie Partnerstwa to doświadczeni Partnerzy, współpracujący ze sobą od kilku lat, którzy nieustanie rozwijają poziom zdolności do współpracy międzynarodowej i budują europejski wymiar kształcenia.

Lider oraz Partnerzy projektu posiadają istotne doświadczenia, które umożliwiają sprawnie, z  dbałością o jakość działań i rezultatów realizować projekty. 

 

Liderem projektu jest UPEMI – związek pracodawców przemysłu mięsnego. Od ponad 10 lat stara się kształtować rynek przetwórstwa spożywczego stawiając na jakość jego produktów. Czerpie w tym obszarze z doświadczeń europejskich partnerów. Działalność UPEMI doprowadziła do zbudowania certyfikatu QAFP, rozpoznawalnej w Polsce marki potwierdzającej jakość produktów mięsnych.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kilka lat temu UPEMI rozpoczęło działania, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu kształcenia w HORECA. Wspiera Szkoły Zawodowe w organizacji wysokiej jakości staży zawodowych na terenie Polski i za granicami.

 

Partnerem projektu jest grecka instytucja OLYMPUS EDUCATION SERVICES SINGLE MEMBER P.C. (OES)., przyjmująca od lat prowadząca swoją działalność w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Przez lata swojej

działalności Partner był instytucją przyjmującą dla ponad 1500 osób z całej Europy, w tym z Polski. Zespół OES to eksperci i praktycy mający bogate doświadczenie w organizacji szkoleń i staży dla młodzieży uczącej się w szkołach technicznych jak i studentów, grupę uzupełniają szkoleniowcy i mentorzy dedykowani do konkretnych kierunków kształcenia. Od początku swojej działalności OES organizuje staże zawodowe dla branży HORECA.

 

Krajowym Partnerem projektu jest Fundacja Promocji Kształcenia. Jej działalność obejmuje wsparcie podmiotów edukacyjnych, w tym w szczególności z sektora kształcenia zawodowego w procesie podnoszenia jakości kształcenia. Organizacja współpracuje z Instytucjami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju kadr edukacji oraz kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów poprzez organizację kursów zawodowych, szkoleń, konferencji. Dodatkowo wspiera Instytucję w procesie skutecznego promowania i upowszechniania rezultatów swoich działań edukacyjnych. Obszary w jakich działa Fundacja to przede wszystkim rolnictwo, energia oraz branża gastronomiczna i hotelarska.