Rejestr wiadomości dla gości hotelowych

Obsługa telefoniczna gości.

Take Messages from Hotel Guests Using Proper Hospitality English