Pojęcie Promocji

Na czym polega koncepcja 4P? Czwarta część Marketing Mix: Promocja 🤓