Test zawiera 16 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 4 pytania Prawda/Fałsz. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik kursu otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie uzyskać można 20 punktów. Test zalicza uczestnik, który otrzyma minimalnie 80% prawidłowych odpowiedzi.