Test zawiera 6 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań Prawda/Fałsz. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik kursu otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie uzyskać można 12 punktów. Test zalicza uczestnik, który otrzyma minimalnie 80% prawidłowych odpowiedzi.