Pierwsza grupa klientów na rynku usług hotelarskich