Relacja: Zarząd, Dyrekcja hotelu – Personel; graficznie